Aïllament hidròfug

L'aïllament de pladur permet aïllar al mateix temps que facilita la transpirabilitat de les parets i d'aquesta forma permet millorar la humitat ambient de l'interior de l'habitatge.

DETALLS DEL SERVEIS

El pladur pot alleujar els problemes d'humitat a través de les seves qualitats higroscòpiques actuant com un magatzem per a la humitat. Quan hi ha una diferència d'humitat entre l'interior i exterior, la humitat es transmet des del costat humit cap al costat sec, un concepte conegut com "respiració". L'aïllament actua de forma natural per mantenir un nivell saludable i confortable de la humitat, amb aquesta propietat també contribuïm positivament reduint les temperatures extremes a l'estiu i hivern. Cap altre aïllament convencional té aquestes propietats tan excepcionals. L'acabat final del pladur es camufla perfectament amb les parets de la casa, i un cop pintat en el mateix to s'integra de tal manera en l'ambient que el que produeix és una sensació d'amplitud. Pots també conjugar colors i formes ja que les opcions que et dóna el pladur són infinites.

Si el que vols és fer una reforma a casa de la forma més econòmica, considera realitzar-la en pladur.